Vandets hårdhed

Vandets hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden på vandet fra Vonsild Vandværk ligger på ca. odh

Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således kræver hårdt vand mere sæbe end blødt vand.